Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu”Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw:kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu”Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw:kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” realizowanego w Gminie Solec Kujawski.

Informacja z otwarcia ofert 22-09-2020 r.

Dokument dostępny 22-09-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28-09-2020 r.

Dokument dostępny – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28-09-2020

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 14.09.2020
  • Data składania ofert 22.09.2020
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 22.09.2020
  • Godzina otwarcia ofert 12:30
  • Miejsce złożenia oferty Siedziba Zamawiającego kancelaria- biuro podawcze, pokój nr 1
  • Numer UZP/TED 584792-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian