Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w obrębie Miasta i Gminy Solec Kujawski prac dotyczących kompleksowego utrzymania (bieżąca konserwacja i pielęgnacja) terenów zieleni miejskiej o łącznej powierzchni 21,32 ha obejmującej m.in. urządzone i ogólnodostępne: zieleńce, skwery, zieleń osiedlową, zieleń w obrębie pasa drogowego, przy pomnikach, budynkach użyteczności publicznej oraz inne tereny zieleni ogólnodostępne.

Informacja z otwarcia ofert 13.03.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.03.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 03.03.2017
  • Data składania ofert 13.03.2017
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 13.03.2017
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, sekretariat
  • Numer UZP/TED 36217-2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian