Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogi gminnej w Solcu Kujawskim.

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogi gminnej nr 051075C tj: ulicy Średniej na odcinku od ulicy Powstańców do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim.

Informacja z otwarcia ofert 31-05-2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 4-06-2019

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 23.05.2019
  • Data składania ofert 31.05.2019
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 31.05.2019
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Siedziba Zamawiającego kancelaria- biuro podawcze, pokój nr 1
  • Numer UZP/TED 551638-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian