Przetarg nieograniczony na: Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim.

Przetarg nieograniczony na: Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim

Aktualny po korekcie przedmiar robót i kosztorys ofertowy_14_11_2018r

Aktualny OPZ-załącznik nr 9 do SIWZ_14_11_2018r.

Aktualny projekt umowy _15_11_2018r

Uzupełnienie SIWZ,przedłużenie terminu składania ofert oraz aktualny kosztorys ofertowy w „załącznikach do pobrania” opublikowane w dniu 22_11_2018r.

Informacja z otwarcia ofert 28_11_2018r

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego_5_12_2018

 

 

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 09.11.2018
  • Data składania ofert 28.11.2018
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 28.11.2018
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Siedziba Zamawiającego kancelaria- biuro podawcze, pokój nr 1
  • Numer UZP/TED 646512-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian