Przetarg nieograniczony na utworzenie strefy wypoczynku i zabawy przy ul. Adama Mickiewicza w Solcu Kujawskim.

Przetarg nieograniczony na utworzenie strefy wypoczynku i zabawy przy ul. Adama Mickiewicza w Solcu Kujawskim w ramach projektu obywatelskiego pn: „Strefa wypoczynku i zabawy”

Aktualizacja załącznika nr 5 do SIWZ 18-09-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert 22-09-2020 r.

Dokument dostępny 22-09-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28-09-2020 r.

Dokument dostępny – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28-09-2020

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 08.09.2020
  • Data składania ofert 22.09.2020
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 22.09.2020
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Siedziba Zamawiającego kancelaria- biuro podawcze, pokój nr 1
  • Numer UZP/TED 582712-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian