Przetarg nieograniczony na : Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski

Przetarg nieograniczony na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj:”Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 394 i dróg gminnych nr 051056C i ne 05100C w Gminie Solec Kujawski  wraz z wykonaniem robót budowlanych” w ramach Projektu pn: „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski.”

Pytania i odpowiedzi – 27.06.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 27.06.2018

Informacja z otwarcia ofert 4_07_2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26_07_2018r.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 14.06.2018
  • Data składania ofert 04.07.2018
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 04.07.2018
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Siedziba Zamawiającego kancelaria- biuro podawcze, pokój nr 1
  • Numer UZP/TED 573523-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian