Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego

Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia do 14 dni od dnia zgłoszenia zamiaru sporządzenia allograficznego
  • Osoba kontaktowa Justyna Żebrowska - Dudek
  • Miejsce załatwienia UM
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 17
  • Miejsce odbioru pok. nr 7 UM w godzinach urzędowania
  • Wymagane dokumenty 1. dokument tożsamości spadkodawcy do wglądu,
   2. dowody osobiste do wglądu dwóch świadków, których udział zapewnia spadkodawca,
   3. oryginał dowodu wpłaty.
  • Opłaty  22 zł – za sporządzenie testamentu kasa czynna: poniedziałek – piątek 8:00 – 14:00, wtorki 8:00 – 16:00 nr konta: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski 23124035071111000030576535
  • Tryb odwoławczy nie przysługuje
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 21 stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   Art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian