Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: modernizacja i rozbudowa istniejącej fermy drobiu obejmującej 5 budynków inwentarskich

  • Nr karty/rok 25/2016
  • Rodzaj dokumentu raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: "Modernizacja i rozbudowa istniejącej fermy drobiu obejmującej 5 budynków inwentarskich - kurników, o łącznej docelowej obsadzie 231 700 stanowisk do chowu brojlerów kurzych (927 DJP)", na działce nr ew. 990/6, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], gm. Solec Kujawski. Dokument uzupełniono 13.09.2017 r.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Solec Kujawski ( gmina: Solec Kujawski, powiat: bydgoski )
  • Znak sprawy ROŚiR.6220.27.2016
  • Dokument wytworzył Zespół Autorów
  • Data dokumentu 09.11.2016
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 8, bud. D, pok. nr 1, tel. 52/ 387 01 61
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 24/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.12.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian