Rejestracja urodzenia, małżeństwa, zgonu które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane

Rejestracja urodzenia, małżeństwa, zgonu które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy
  • Osoba kontaktowa Justyna Żebrowska - Dudek
  • Miejsce załatwienia UM
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 17
  • Miejsce odbioru pok. nr 7 UM w godzinach urzędowania
  • Wymagane dokumenty 1. wniosek,
   2. dokument potwierdzający zdarzenie,
   3. dokumenty pośrednie dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w rejestrowanym lub odtwarzanym akcie,
   4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
   5. dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu
  • Opłaty 39 zł –za zarejestrowanie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego powstałego za granicą i nie zarejestrowanego w księgach stanu cywilnego i wydanie odpisu zupełnego aktu kasa czynna: poniedziałek – piątek 8:00 – 14:00, wtorki 8:00 – 16:00 nr konta: Bank PKO S.A. I Oddział Solec Kujawski 23124035071111000030576535 dla przelewów z zagranicy nr konta z KARTY USŁUG nr 1.
  • Tryb odwoławczy Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 19 stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   Art. 99 -103 z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian