Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich
  • Termin załatwienia 3 dni
  • Osoba kontaktowa Katarzyna Orzechowska
  • Miejsce załatwienia pok. nr 6, UM
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 16
  • Miejsce odbioru w godzinach urzędowania
  • Wymagane dokumenty Każdy może wnieść do Burmistrza Solca Kujawskiego reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:
   1. Pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców;
   2. Wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania;
   3. Niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru wyborców;
   4. Ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze Gminy Solec Kujawski.

   Wymagane dokumenty i wnioski:
   1. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.
   2. Dowód osobisty lub paszport.
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy 1. Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców uwzględniane są w drodze decyzji po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego; 2. Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z reje-stru wnoszący reklamację lub osoba skreślona z rejestru może wnieść w ter-minie 3 dni od dnia doręczenia decyzji skargę za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy do właściwego miejscowo sądu rejonowego.
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 15, stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   Szczegóły w Karcie Usług

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian