Rewitalizacja Placu Jana Pawła II i przyległych ulic.

UWAGA!

Dokumentacja postępowania wraz z załącznikami została udostępniona za pośrednictwem Platformy zakupowej na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/soleckujawski

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Tryb podstawowy bez negocjacji
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 29.01.2021
  • Data składania ofert 23.02.2021
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 23.02.2021
  • Godzina otwarcia ofert 11:30
  • Miejsce złożenia oferty https://platformazakupowa.pl/pn/soleckujawski
  • Numer UZP/TED 2021/BZP 00004508/01
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian