Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”

1. Rozeznanie rynku

2. Załącznik nr 1 – standard szkoleń

3. Załącznik nr 2 – wzór formularza ofertowego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian