Skarbnik Gminy

       SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kowalska
(
52) 387 01 05
tel. kom. 608 570 965 

      e-mail:skarbnik[at]soleckujawski[dot]pl

 Do zadań Skarbnika należy:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
5) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
6) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
7) współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
8) przygotowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
9) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.
Skarbnik Miasta i Gminy nadzoruje pracę Wydziału Budżetu i Finansów, w którego skład wchodzi Referat Księgowości Budżetowej oraz Referat Finansowo – Podatkowy.

Wydział Budżetu i Finansów:
1) przygotowywanie projektu budżetu Gminy oraz nadzór i kontrola realizacji budżetu,
2) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej budżetu Gminy oraz obsługi finansowej Urzędu w zakresie dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz funduszy specjalnych,
3) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz opracowywanie opisowych sprawozdań półrocznych i rocznych z wykonania budżetu Gminy oraz bilansów jednostkowych, zbiorczych i skonsolidowanych budżetu Gminy,
4) planowanie i wymiar podatków i opłat lokalnych,
5) planowanie pozostałych dochodów własnych Gminy wraz z ich windykacją,
6) prowadzenie ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych wraz z ich windykacją,
7) przygotowywanie projektów aktów prawnych Rady w zakresie budżetu, podatków oraz procedur i zasad dotyczących gospodarki finansowej Gminy.
Alina Kowalska – Skarbnik MiG
tel. 52 387 01 05
tel. kom. 608 570 965
e-mail: skarbnik[at]soleckujawski[dot]pl

 • Referat Księgowości Budżetowej:
  1) prowadzenie księgowości budżetowej, w tym rejestru dochodów budżetowych, wydatków i kosztów,
  2) prowadzenie spraw z zakresu planowania i realizacji oraz ewidencji wydatków osobowych, nagród, kosztów podróży, przysługujących ekwiwalentów, w tym list płac, kart wynagrodzeń, rozliczania delegacji służbowych,
  3
  ) regulowanie zobowiązań, w tym:
  a) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszystkich rachunków, faktur, delegacji służbowych itp.,
  b) dokonywanie przelewów,
  c) rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników,
  4
  ) sporządzanie sprawozdań jednostkowych w oparciu o prowadzoną ewidencje księgową,
  5
  ) przygotowywanie projektów aktów prawnych Rady oraz Burmistrza w zakresie budżetu.

1. Monika Michalska – kierownik referatu księgowości budżetowej
tel. 52 387 01 48
tel. kom. 509 470 466
e-mail: ksiegowosc[at]soleckujawski[dot]pl

2. Barbara Słowińska – inspektor ds. płac
tel. 52 387 01 36
e-mail: ksiegowosc[at]soleckujawski[dot]pl

3. Sylwia Dudzińska – inspektor ds. finansowo – księgowych
tel. 52 387 01 37
e-mail: ksiegowosc[at]soleckujawski[dot]pl

4. Agnieszka Głowala – referent ds. księgowości budżetowej
tel. 52 387 01 36
e-mail: ksiegowosc[at]soleckujawski[dot]pl

5. Zuzanna Drzewiecka – inspektor ds. finansowo – księgowych
tel. 52 387 01 11
e-mail: ksiegowosc[at]soleckujawski[dot]pl

6. Agnieszka Sadowska – inspektor ds. księgowości budżetowej
    tel. 52 387 01 11
    e-mail: ksiegowosc[at]soleckujawski[dot]pl

7. Monika Stępniewska – inspektor ds. księgowości budżetowej
    tel. 52 387 01 11

 • Referat Finansowo – Podatkowy:
  1) planowanie wysokości stawek niektórych podatków i opłat lokalnych i ich wymierzanie po uchwaleniu przez Radę,
  2) prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów,
  3) prowadzenie ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych wraz z ich windykacją,
  4) prowadzenie ewidencji księgowej pozostałych dochodów pobieranych na podstawie odrębnych przepisów wraz z ich windykacją,
  5) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie umorzeń, odraczania terminu płatności,rozkładania na raty podatków i opłat lokalnych,
  6) prowadzenie zadań wynikających z ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
  7) terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach podatkowych oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji,
  8) terminowe wystawianie wezwań do zapłaty dla zalegających w pozostałych zobowiązaniach nie podatkowych oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji,
  9) prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,
  10) przygotowywanie projektów aktów prawnych Rady oraz Burmistrza w zakresie podatków oraz procedur i zasad dotyczących gospodarki finansowej Gminy.

1. Monika Nowak – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
    tel. 52 387 01 10
    e-mail: ksiegowosc[at]soleckujawski[dot]pl

2. Magdalena Reikowska – inspektor ds. księgowości podatkowej
tel. 52 387 01 10
e-mail: ksiegowosc[at]soleckujawski[dot]pl

3. Agnieszka Nadolna – inspektor ds. finansowo – księgowych
tel. 52 387 01 37
e-mail: finanse[at]soleckujawski[dot]pl

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>