Sołectwo Kujawska

RADA SOŁECKA – kadencja 2018 – 2023:
Sołtys

Szewczyk Marzanna
tel. 500 007 371

Tomasz Głowski

Przewodniczący Rady Sołeckiej

Bożena Szuman
Z-ca Przewodniczącego

Violetta Fiałkowska
Sekretarz

Członkowie:
Agnieszka Dorawa
Joanna Kuszaj
Małgorzata Szmyt Zboińska
Paweł Ziółkowski

Protokoły z zebrań:

Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w 2019 roku

Protokół Nr I/19 z dnia 27.02.2019 r.
Protokół K. Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na sołtysa
Protokół K. Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów do rady sołeckiej
– Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w 2018 roku

Protokół Nr II/19 z dnia 18.11.2019 r.
wstępny projekt Statutu Soł. Kujawska
Gospodarka odpadami komunalnymi – prezentacja (zał.)
___________________

RADA SOŁECKA – kadencja 2014 – 2018:
Sołtys

Szewczyk Marzanna
tel. 500 007 371

Tomasz Głowski

Przewodniczący Rady Sołeckiej

Sylwia Grzegorzewska
Z-ca Przewodniczącego

Członkowie:
Mateusz Czyżewski
Roman Torzewski
Agnieszka Dorawa
Joanna Kuszaj
Robert Fałek

Załączone dokumenty:

 

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian