Sołectwo Otorowo – Makowiska

Rada Sołecka – kadencja 2018 – 2023:
Sołtys:
Dariusz Chojnacki
tel. 601 222 820

Barbara Fryszke
Przewodnicząca Rady Sołeckiej

Mateusz Walukiewicz
Z-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej

Justyna Parii – Fryszke
Sekretarz

Członkowie:
Czesław Frischke
Wiesław Machowski
Radosław Chojnacki
Tomasz Lewandowski

PROTOKOŁY Z ZEBRAŃ:

Czesław Frischke
Zastępca Przewodniczącego Rady Sołeckiej

Barbara Fryszke
Sekretarz 

Członkowie:
Radosław Chojnacki
Tomasz Lewandowski
Daniel Drozdowski

Wiesław Machowski 

Załączone dokumenty:


 


Załączniki

Informacje

Rejestr zmian