Sołectwo Przyłubie

RADA SOŁECKA – kadencja 2018 – 2023:

Sołtys:

Grzegorz Świtała
tel. 881 231 155

Rada Sołecka:

Krzysztof Kliś – przewodniczący
Jacek Kupiec – zastępca przewodniczącego
Andrzej Stachelek
Magdalena Rutkowska
Anna Siwińska

Załączone dokumenty:

RADA SOŁECKA – kadencja 2014 – 2018:

Sołtys
Jan Ostrowski

Rada Sołecka:
Krzysztof Kliś – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Błażej NojiZ-ca Przewodniczącego Rady Sołeckiej

Członkowie:
Jacek Kupiec
Grzegorz Świtała
Kazimierz Wydrzyński
_______________________

Protokół Nr II z dnia 25 listopada 2015 r.

Protokół Nr III z dnia 9 marca 2016 r.

Protokół Nr IV z dnia 9 listopada 2016 r.

Protokół Nr V z dnia 28 lutego 2017 r.

Protokół Nr VI z dnia z 25 października 2017 r.

Protokół Nr VII z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Protokół Nr VIII z dnia 29 czerwca 2018 r. (wybory uzupełniające na Sołtysa)

 

          

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian