Stanowisko Burmistrza Solca Kujawskiego dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia….

Stanowisko Burmistrza Solca Kujawskiego dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia dnia 15.11.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia z dnia 18.12.2019 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian