Statystyka ludności

  • Statystyka mieszkańców wg wieku i płci (pobyt stały, miasto) – stan na dzień 31.12.2015 r.
    ___________________

________________

________________

___________________

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian