Typ Data Tytuł
Artykuł 21.09.2020 Deklaracja dostępności cyfrowej Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Deklaracja dostępności informacyjno – komunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 29.07.2020 Zarządzenie Nr V/115/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia „Planu działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021 w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Zarządzenie Nr V/114/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 24.07.2020 Zarządzenie Nr V/113/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
« »