Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały XXX/250/21 17.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/250/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec Kujawski na rok szkolny 2021/2022 Szczegóły
Uchwały XXX/249/21 17.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/249/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Solca Kujawskiego za 2020 rok Szczegóły
Uchwały XXX/248/21 17.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/248/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Solec Kujawski za 2020 rok Szczegóły
Uchwały XXX/247/21 17.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/247/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Burmistrzowi Solca Kujawskiego wotum zaufania Szczegóły
Zarządzenia V/61/21 14.06.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/61/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Uchwały XXX/251/21 17.06.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXX/251/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Zarządzenia V/60/21 14.06.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/60/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zarządzenia V/59/21 14.06.2021 Obowiązujący Zarządzenie Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zarządzenia V/58/21 07.06.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/58/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Uchwały XXX/..../21 10.06.2021 Projekt Uchwała Nr XXX/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec Kujawski na rok szkolny 2021/2022 Szczegóły
« 1 2 3 206 207 »