Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały XXXIII/..../21 17.09.2021 Projekt Uchwała Nr XXXIII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie Parku Przemysłowego, stanowiącej własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Uchwały XXXIII/..../21 17.09.2021 Projekt Uchwała Nr XXXIII/…../21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Uchwały XXXIII/..../21 16.09.2021 Projekt Uchwała Nr XXXIII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za okres 2019-2020 Szczegóły
Uchwały XXXIII/..../21 16.09.2021 Projekt Uchwała Nr XXXIII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Uchwały XXXIII/..../21 16.09.2021 Projekt Uchwała Nr XXXIII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomników przyrody na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Uchwały XXXIII/..../21 16.09.2021 Projekt Uchwała Nr XXXIII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zarządzenia V/87/21 15.09.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/87/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Zarządzenia V/84/21 06.09.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/84/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Zarządzenia V/85/21 08.09.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr V/85/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 rok Szczegóły
Uchwały XXXII/254/21 27.08.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXII/254/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021-2024 Szczegóły
« 1 2 3 211 212 »