Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego Referat Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego Szczegóły
Informacja o przeznaczeniu nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Szczegóły
Rejestr Danych Kontaktowych Referat Spraw Obywatelskich Szczegóły
Wydawanie Metropolitarnej Karty Seniora Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
Potwierdzanie profilu zaufanego Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
Odszukanie dokumentacji archiwalnej Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Szczegóły
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Szczegóły
Opinia o klasyfikacji akustycznej terenu Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Szczegóły
Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Wydział Utrzymania Miasta Szczegóły
Odroczenie terminu płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydział Utrzymania Miasta Szczegóły
« 1 2 3 4 11 12 13 »