Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Zmiana nazwiska lub imienia Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Powrót do nazwiska po rozwodzie Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Nadanie dziecku nazwiska męża matki w trybie art. 90 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Zgłoszenie zgonu Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Zgłoszenie urodzenia dziecka Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Wydanie zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa (małżeństwo konkordatowe) Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgonu) do polskich ksiąg stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
« 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 »