Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Ustalenie lub odtworzenie treści aktu stanu cywilnego Urząd stanu Cywilnego Szczegóły
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego Urząd stanu Cywilnego Szczegóły
Sprostowanie aktu stanu cywilnego Urząd stanu Cywilnego Szczegóły
Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym Urząd stanu Cywilnego Szczegóły
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego Urząd stanu Cywilnego Szczegóły
Przyznanie rekompensaty pieniężnej z tytułu utraconego wynagrodzenia lub dochodu za odbywanie ćwiczeń wojskowych Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
Wydawanie Karty Dużej Rodziny Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
Reklamacje na nieprawidłowości w spisie wyborców Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
« 1 2 3 8 9 10 11 12 13 »