Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
Wydawanie zaświadczeń z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
Nadawanie lub zmiana numeru PESEL Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
Zgłoszenie wyjazdu za granicę i zgłoszenie powrotu Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
Zameldowanie na pobyt czasowy Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
« 1 2 3 9 10 11 12 13 »