Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydział Utrzymania Miasta Szczegóły
Umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydział Utrzymania Miasta Szczegóły
Przedłużanie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres Gospodarki Mieniem Szczegóły
Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
Umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Budżetu i Finansów Szczegóły
Zamiana gruntów Wydział Gospodarki Mieniem Szczegóły
Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym Wydział Gospodarki Mieniem Szczegóły
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych w drodze przetargu Wydział Gospodarki Mieniem Szczegóły
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy na rzecz najemców – tryb bezprzetargowy Wydział Gospodarki Mieniem Szczegóły
Uzgodnienie trasy uzbrojenia Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Szczegóły
« 1 2 3 4 5 11 12 13 »