Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta i Gminy – tryb przetargowy Wydział Gospodarki Mieniem Szczegóły
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Szczegóły
Informacja o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Szczegóły
Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Szczegóły
Ustalenie warunków zabudowy Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Szczegóły
Przeniesienie decyzji w sprawie warunków zabudowy na rzecz innego podmiotu Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Szczegóły
Sporządzanie kopii dokumentów archiwalnych Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Szczegóły
Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Szczegóły
Wypis i wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Szczegóły
Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 11 12 13 »