Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Szczegóły
Zamówienia publiczne Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Szczegóły
Przyznanie dodatku energetycznego Gospodarki Mieniem Szczegóły
Przyznanie dodatku mieszkaniowego Gospodarki Mieniem Szczegóły
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydział Utrzymania Miasta Szczegóły
Naliczanie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wydział Budżetu i Finansów Szczegóły
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Wydział Budżetu i Finansów Szczegóły
Rozkładanie należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na raty Wydział Budżetu i Finansów Szczegóły
Rozkładanie należności z tytułu dzierżawy gruntów na raty Wydział Budżetu i Finansów Szczegóły
Umarzanie należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Wydział Budżetu i Finansów Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 »