Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Dzierżawa nieruchomości Wydział Gospodarki Mieniem Szczegóły
Zezwolenie na wykonywanie regularnych, regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Wydział Utrzymania Miasta Szczegóły
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Wydział Utrzymania Miasta Szczegóły
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi. Wydział Utrzymania Miasta Szczegóły
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Wydział Utrzymania Miasta Szczegóły
Zezwolenie na lokalizację zjazdu Wydział Utrzymania Miasta Szczegóły
Zgłoszenie eksploatacji instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do powietrza Wydział Utrzymania Miasta Szczegóły
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Wydział Utrzymania Miasta Szczegóły
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Wydział Utrzymania Miasta Szczegóły
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydział Utrzymania Miasta Szczegóły
« 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »