Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Wydział Utrzymania Miasta Szczegóły
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wydział Utrzymania Miasta Szczegóły
Zgłoszenie eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Wydział Utrzymania Miasta Szczegóły
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów Wydział Utrzymania Miasta Szczegóły
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Rejestracja urodzenia, małżeństwa, zgonu które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
Zmiana imienia dziecka (do 6 m-cy) Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
« 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 »