Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
07.09.2021 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu MIPA Polska Sp.z o.o. na dz. 1119/2 obręb M. Solec Kujawski Szczegóły
23.07.2021 opracowanie ekofizjograficzne Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składa się z czterech zasadniczych części: diagnozy, oceny, prognozy i wskazań Szczegóły
17.08.2021 informacja Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów z terenu Gminy Solec Kujawski Szczegóły
02.08.2021 uzgodnienie Uzgodnienie dotyczące formy, zawartości, stopnia szczegółowości, zakresu merytorycznego oraz źródeł informacji i danych wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej, składów i magazynów wieś Makowiska – Wypaleniska, gm. Solec Kujawski (uzgodnienie RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 02.08.2021r., WOO.411.191.2021.MD1) Szczegóły
22.07.2021 uzgodnienie Uzgodnienie dotyczące formy, zawartości, stopnia szczegółowości, zakresu merytorycznego oraz źródeł informacji i danych wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej, składów i magazynów wieś Makowiska - Wypaleniska, gm. Solec Kujawski (uzgodnienie PPIS w Bydgoszczy z dnia 22.07.2021r., NNZ.42.1.SK.1.2021) Szczegóły
10.06.2021 opracowanie ekofizjograficzne Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składa się z czterech zasadniczych częsci: diagnozy, oceny, prognozy i wskazań. Szczegóły
05.08.2021 odmowa wydania decyzji Odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa istniejącego zakładu ubojni drobiu o magazyn wysokiego składowania gotowych wyrobów wraz z infrastrukturą, zmianą użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego oraz budową i przebudową istniejącej infrastruktury drogowej, wod.-kan, energetycznej i telekomunikacyjnej na terenie P.D. DROBEX Sp.z o.o. na działkach nr 990/4, 990/10 i 994 obręb M. Solec Kujawski Szczegóły
03.08.2021 informacja projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Solec Kujawski do roku 2030 Szczegóły
21.07.2021 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu montażowo-magazynowego central wentylacyjnych na dz. nr 922/4 i 924 oraz magazynu na dz. 919/8 obręb M. Solec Kujawski [0001], przy ul. Powstańców w miejscowości Solec Kujawski. Szczegóły
18.06.2021 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Rozbudowa istniejącego zakładu ubojni drobiu o magazyn wysokiego składowania gotowych wyrobów wraz z infrastrukturą, zmianą użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego oraz budową i przebudową istniejącej infrastruktury drogowej, wod-kan, energetycznej i telekomunikacyjnej na terenie P.D. Drobex Sp. z o.o., na działkach nr 990/4, 990/10 i 994 obręb M. Solec Kujawski". Szczegóły
« 1 2 3 4 24 25 26 »