Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
18.06.2021 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Rozbudowa istniejącego zakładu ubojni drobiu o magazyn wysokiego składowania gotowych wyrobów wraz z infrastrukturą, zmianą użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego oraz budową i przebudową istniejącej infrastruktury drogowej, wod-kan, energetycznej i telekomunikacyjnej na terenie P.D. Drobex Sp. z o.o., na działkach nr 990/4, 990/10 i 994 obręb M. Solec Kujawski". Szczegóły
18.06.2021 decyzja Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW , na działce nr ew. 66/2 obręb m. Solec Kujawski [Nr 0001]" Szczegóły
11.05.2021 decyzja Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 22.04.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbiórce istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej SN "Przyłubie Ujęcie Wody" oraz budowie nowej linii elektroenergetycznej kablowej SN w m. Solec Kujawski, Przyłubie. Szczegóły
30.04.2021 informacja Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentów określonych jako "projekty uproszczonego planu urządzenia lasu" dla obrębów ew. Chrośna, Makowiska i Przyłubie" Szczegóły
22.04.2021 wniosek o wydanie decyzji Rozbiórka istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej SN "Przyłubie ujecie Wody" oraz budowie nowej sieci elektroenergetycznej kablowej SN w m. Solec Kujawski oraz Przyłubie Szczegóły
21.04.2021 wniosek o wydanie decyzji Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. 1074/22 obręb m. Solec Kujawski Szczegóły
22.03.2021 decyzja Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana sposobu użytkowania zakładowej podczyszczalni ścieków na terenie zakładu Uboju Drobiu P.D. Drobex Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim na samodzielną oczyszczalnię ścieków wraz z budową kolektora odprowadzającego oczyszczone ścieki i wylotem do Dopływu z Solca Kujawskiego". Szczegóły
16.11.2020 projekt dokumentu - etap wyłożenia Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Garbary - Leśna w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - etap wyłożenia Szczegóły
09.03.2021 decyzja Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 16.02.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie linii kablowych i napowietrznej SN 15 kV z złączem kablowym ZKSN 15kV i słupem kgo 15 kV wraz z rozbiórką linii napowietrznych (dz. 1191 i 1165)". Szczegóły
24.02.2021 decyzja Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu puntu zbierania i przetwarzania odpadów , na dz. nr ew. 88/1 obręb Makowiska [0002]. Szczegóły
« 1 2 3 4 24 25 26 »