Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
11.02.2021 19.02.2021 Zapytanie ofertowe na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego. Szczegóły
29.01.2021 23.02.2021 Rewitalizacja Placu Jana Pawła II i przyległych ulic. Szczegóły
25.01.2021 28.01.2021 Zapytanie ofertowe na: Sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne Szczegóły
15.01.2021 22.01.2021 Zapytanie ofertowe: bieżące utrzymanie oświetlenia dróg i placów pozostających na majątku Gminy Solec Kujawski w 2021 r. Szczegóły
05.01.2021 12.01.2021 Zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
05.01.2021 12.01.2021 Zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
31.12.2020 28.01.2021 Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego na terenie os.Leśnego w Solcu Kujawskim. Szczegóły
31.12.2020 15.01.2021 Przetarg nieograniczony na :Roboty remontowe, drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach będących własnością Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
31.12.2020 28.01.2021 Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Zamawiającego od dnia 1.03.2021 r. do dnia 29.02.2024 r. Szczegóły
16.12.2020 30.12.2020 Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie usługi kompleksowego utrzymania terenów zieleni miejskiej w obrębie Gminy w 2021r. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 14 15 16 »