Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
14.01.2020 28.01.2020 Przetarg nieograniczony na roboty remontowe, drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach stanowiących własność Gminy Szczegóły
18.12.2019 21.01.2020 Przetarg nieograniczony na termomodernizację i przebudowę segmentu C wraz z łącznikiem budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
11.12.2019 30.12.2019 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót mających na celu bieżące utrzymanie gminnych dróg utwardzonych o nawierzchni bitumicznej i betonowej na terenie gminy Solec Kujawski w 2020r. Szczegóły
11.12.2019 30.12.2019 Przetarg nieograniczony na wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy Solec Kujawski w 2020r. Szczegóły
06.12.2019 13.12.2019 Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Solec Kujawski. Szczegóły
22.11.2019 02.12.2019 Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudową oświetlenia ulicznego Szczegóły
23.10.2019 07.11.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę ogrodzenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim. Szczegóły
21.10.2019 30.10.2019 Przetarg nieograniczony na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły
08.10.2019 24.10.2019 Przetarg nieograniczony na rozbudowę oświetlenia drogi gminnej nr 051075C, tj. ulicy Średniej na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
02.10.2019 10.10.2019 Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego – budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 »