Uchwała Nr VII/62/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w Solcu Kujawskim w obrębie ulic Haskiej oraz Kujawskiej

Uchwała Nr VII/62/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w Solcu Kujawskim w obrębie ulic Haskiej oraz Kujawskiej.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VII
  • Data podjęcia (podpisania) 08.07.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.07.2015
  • Data wejścia w życie 08.07.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego VII/62/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w Solcu Kujawskim w obrębie ulic Haskiej oraz Kujawskiej.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian