Uchwała Nr VII/63/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zaopiniowania uchwały Nr IX/215/15 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko – Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia

Uchwała Nr VII/63/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zaopiniowania uchwały Nr IX/215/15 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko – Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VII
  • Data podjęcia (podpisania) 08.07.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.07.2015
  • Data wejścia w życie 08.07.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego VII/63/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zaopiniowania uchwały Nr IX/215/15 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko - Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian