Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrośna, gmina Solec Kujawski

Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrośna, gmina Solec Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VIII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.06.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.08.2019
  • Data wejścia w życie 08.08.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 08.07.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3986
  • Nr aktu prawnego VIII/67/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrośna, gmina Solec Kujawski
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian