Uchwała Nr VIII/69/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej usytuowanej na terenie Parku Przemysłowego przy ul. Brukselskiej 8 w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr VIII/69/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej usytuowanej na terenie Parku Przemysłowego przy ul. Brukselskiej 8 w Solcu Kujawskim.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VIII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.08.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.08.2015
  • Data wejścia w życie 28.08.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego VIII/69/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zwolnienia z obowiązku zbycia w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej usytuowanej na terenie Parku Przemysłowego przy ul. Brukselskiej 8 w Solcu Kujawskim.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz § 1 ust. 3 Uchwały Nr XIX/153/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian