Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019″

Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019″.

Załącznik do Uchwały Nr VIII/71/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28.08.2015 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VIII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.08.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.08.2015
  • Data wejścia w życie 28.08.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego VIII/71/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie uchwalenia "Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019".
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 17 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian