Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

DO – 1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

DO – 2 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VIII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.08.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.09.2015
  • Data wejścia w życie 16.09.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 03.09.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2642
  • Nr aktu prawnego VIII/72/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 stawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian