Uchwała Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VIII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.06.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.06.2019
  • Data wejścia w życie 28.06.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego VIII/73/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian