Uchwała Nr XII/107/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024

Uchwała Nr XII/107/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XII
  • Data podjęcia (podpisania) 18.12.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.12.2015
  • Data wejścia w życie 18.12.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XII/107/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 - 2024.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian