Uchwała Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok

Uchwała Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok – zał. 1

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok – zał. 2

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok – zał. 3

Plan rozchodów na 2016 rok – zał. 4

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok – zał. 5

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok – zał. 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok – zał.6,

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016 rok – zał. 7

Plan wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności na 2016 rok – zał. 8,

Plan dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na 2016 rok – zał. 9,

Plan dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na 2016 rok – zał. 10

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2016 rok – zał. 11

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok – zał. 12.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XII
  • Data podjęcia (podpisania) 18.12.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2016
  • Data wejścia w życie 01.01.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 23.12.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4676
  • Nr aktu prawnego XII/108/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 211, art. 214 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian