Uchwała Nr XII/110/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała Nr XII/110/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Uchylony
  • Sesja XII
  • Data podjęcia (podpisania) 18.12.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 05.01.2016
  • Data wejścia w życie 05.01.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 23.12.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4677
  • Nr aktu prawnego XII/110/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian