Uchwała Nr XIII/…/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Solca Kujawskiego na lata 2020-2022

Uchwała Nr XIII/…/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Solca Kujawskiego na lata 2020-2022

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Projekt
  • Sesja XIII
  • Data podjęcia (podpisania) 22.11.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.11.2019
  • Data wejścia w życie 22.11.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XIII/.../19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Solca Kujawskiego na lata 2020-2022
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2019, poz. 1111)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian