Uchwała Nr XIII/104/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała Nr XIII/104/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Zmieniony
  • Sesja XIII
  • Data podjęcia (podpisania) 29.11.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2020
  • Data wejścia w życie 01.01.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 03.12.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 6619
  • Nr aktu prawnego XIII/104/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 6k ust. 1, 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian