Uchwała Nr XIII/111/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Uchwała Nr XIII/111/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIII
  • Data podjęcia (podpisania) 29.11.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2020
  • Data wejścia w życie 01.01.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XIII/111/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) , art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507) oraz art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U z 2018 r. poz. 2192) w związku z programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizowanym w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian