Uchwała Nr XIII/129/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski”.

Uchwała Nr XIII/129/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski”.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIII
  • Data podjęcia (podpisania) 22.01.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.01.2016
  • Data wejścia w życie 22.01.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XIII/129/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski”
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian