Uchwała Nr XLI/343/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

Uchwała Nr XLI/343/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Zmieniony
  • Sesja XLI
  • Data podjęcia (podpisania) 23.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.04.2018
  • Data wejścia w życie 12.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 28.03.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1575
  • Nr aktu prawnego XLI/343/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) w związku zart. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 )
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian