Uchwała Nr XLI/344/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie podziału Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze

Uchwała Nr XLI/344/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie podziału Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLI
  • Data podjęcia (podpisania) 23.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.04.2018
  • Data wejścia w życie 12.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 28.03.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1576
  • Nr aktu prawnego XLI/344/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny podziału Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.130), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski,
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian