Uchwała Nr XLI/345/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim za 2017 rok

Uchwała Nr XLI/345/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim za 2017 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLI
  • Data podjęcia (podpisania) 23.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.03.2018
  • Data wejścia w życie 23.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLI/345/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim za 2017 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2017 r. poz 1875) oraz § 74 ust. 1 oraz § 100 ust. 1 i 2 uchwały Nr X/61/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Solec Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 149, poz. 2007)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian