Uchwała Nr XLIV/368/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa w Sołectwie Przyłubie

Uchwała Nr XLIV/368/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa w Sołectwie Przyłubie

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLIV
  • Data podjęcia (podpisania) 24.05.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.05.2018
  • Data wejścia w życie 24.05.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLIV/368/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa w Sołectwie Przyłubie
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 13 ust. 1 statutu sołectwa Przyłubie stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały Nr X/63/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 października w sprawie uchwalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Solec Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj.– Pom. Nr 6, poz. 48)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian